Blackie med den skarpeste nesa,.. det er skutt over 1000 fugl for denne pointer.